BUREAU UDVÆLGELSE & SAMARBEJDE

 • HVORFOR?

  Reklame- og mediebureuer kan noget helt specielt.

  Reklambureauerne kan tænke kreativt på en helt unik måde, som vi almindelige marketingfolk sjældent kan, og de forstår kundernes irrationelle adfærd bedre end nogen anden.

  Mediebureauer varetager de helt store annoncøres mediebudgetter, og de ligger derfor inde med enorme mængder data, fra rigtig mange kampagner. Det gør dem i stand til at sammensætte medieplaner for reklamekampagner på en måde, så du får mest muligt for dine annoncekroner og størst mulige rabatter.

  I de 15 år, jeg har arbejdet med marketing, har jeg dog oplevet, at samarbejdet mellem kunden og bureauerne ofte har været vanskeliggjort af, at kundernes og bureauernes arbejdsformer og prioriteringer ofte ligger så langt fra hinanden, at samarbejdet ofte ender ud med, at begge parter er utilfredse. Kunden synes bureauet er for dyrt og ikke forstår forretningskonceptet, og bureauet er på deres side frustreret over, at de ikke føler sig ordentlig briefet, får for korte deadlines, og at kunden ikke er åben over for de mange kreative oplæg. Udfordringen er ofte at ingen tør ødelægge stemningen yderligere, og derfor tør ingen af parterne melde klart ud, at de er utilfredse med noget.

  Løsningen kan være at bruge en ekstern samarbejdspartner i starten til at sætte rammerne for samarbejdet og gøre det klart, hvilke krav kunden stiller til samarbejdet. Det kan være alt fra briefing og debriefing processer, tilbudsgivning og godkendelse i forbindelse med budgetafvigelser, forventninger til projektleder rolle og ansvar hos bureauet, forventninger til kvaliteten af leverancer ect.

 • HVAD ER DET VÆRD?

  Du undgår hovedpine og alt for mange unødvendige tilbageløb. Resultatet af samarbejdet bliver langt mere tilfredsstillende og opnås på kortere tid. Derved er der også en god chance for, at I sparer penge på ekstra briefing- og budgetopfølgningsmøder mv.

 • HVORDAN?

  Processer, referater, faste prisaftaler, skriftlige briefings mv. er ofte ikke hverken marketingafdelingens- eller bureauets spidskompetencer. Jeg har tit hørt, at det hæmmer kreativiteten. Faktum er bare, at alle virksomheder ofte har begrænsede budgetter, og det kan ikke nytte noget, at bureauet kommer med verdens bedste kreative aktivitet, der vil koste 1 mio. kroner at udvikle og markedsføre, hvis virksomheden kun har 100.000 kroner til projektet. Det går heller ikke, at den kreative idé er super sjov og vil fungere fantastisk på de sociale medier, hvis det, dine kunder vælger leverandør ud fra, er trykhed og sikkerhed.

  Hvem skal betale for at gøre arbejde om? Hvem har briefet eller debriefet forkert? Hvem er det, der skal arbejde dag og nat for at indhente den tabte tid, når lanceringsdatoen ligger fast? Der kan hurtigt opstå konflikter, som gør hele samarbejdet endnu mere kompliceret og fordyrende.

  Som ekstern partner med stor erfaring med bureausamarbejde, kan jeg hjælpe jer med både at undgå, at problemer overhovedet opstår, ved at sørge for ordentlige processer, referater, prisaftaler etc. Desuden kan jeg fungere som mellempart, hvis konflikter alligevel opstår af den ene eller anden grund. Jeg kan både være “the bad cop”, så du som virksomhed ikke kommer til at betale for meget, og det ekstra hoved og hænder, der kan få samarbejdet til at glide optimalt – netop fordi jeg kommer udefra og ser tingene fra et lidt andet perspektiv.

 • HVAD KOSTER DET?

  Det koster en fast timepris, som er langt billigere, end de ekstra timepriser du skal bruge på ekstra møder, iterationer etc. med bureauet. Se priser her.