Please select from the menu above

  • Digital strategi

    Er grundlæggende det samme som en marketingstrategi, men der lægges vægt på at de nye digitale medier (fx SEO, SEM, online/display annoncering, mobil annoncering, sociale medier, hjemmesider, reklameskærme i det offentlige rum mv.) ønskes inddraget i overvejelserne omkring hvordan virksomheden, så effektivt som muligt, når de fastsatte salgsmål. Tit bruges digital strategi, digital marketingstrategi og online strategi lidt i flæng.

  • Digital strategi
    Grundlæggende det samme som en marketingstrategi, men der lægges vægt på at de nye digitale medier (fx SEO, SEM, online/display annoncering, mobil annoncering, sociale medier, hjemmesider, reklameskærme i det offentlige rum mv.) ønskes inddraget i overvejelserne omkring hvordan virksomheden, så effektivt som muligt, når de fastsatte salgsmål. Tit bruges digital strategi, digital marketingstrategi og online strategi lidt i flæng.