FIND UD AF, HVOR DU BØR OPTIMERE DIN

SALGS- OG MARKETINGINDSATS

Testen er helt gratis at tage. Dine svar vil blive registrerede, men er anonyme.

Værktøjet er udviklet og ejet af BetterBiz og må ikke kopieres.

HVOR VIGTIGT ER DET FOR JER, AT I:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kender jeres konkurrenter og jeres egne styrker og svagheder i forhold til markedet?


Har klare mål og identificeret konkrete indsatser for jeres salgs- og marketingarbejde?


Kender jeres kunders behov og købsproces for at kunne få mest mulig effekt ud af jeres salgs- og marketingaktiviteter?


Har en sammenhængende og klar plan for jeres salgs- og marketingaktiviteter ca. et år frem?


Har en online tilstedeværelse, hvor I er fx synlige, kan pæsentere jeres
produkter på en professionel måde og/eller skaffe kunder via leads eller online salg?


Skaber synlighed og kendskab til jeres virksomhed og/eller produkter for at sikre nye kunder?


Marketingfunktionen understøtter en salgsafdeling med fx leads og/eller salgsmaterialer?


Plejer jeres eksisterende kunder med henblik på fx loyalitet og mersalg?


Ved hvilken effekt/værdi I får ud af jeres nuværende salgs- og marketingaktiviteter?

HVORDAN VURDERER DU, JERES PERFORMANCE I DAG PÅ NEDENSTÅENDE?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Kender jeres konkurrenter og jeres egne styrker og svagheder i forhold til markedet?


Har klare mål og identificeret konkrete indsatser for jeres salgs- og marketingarbejde?


Kender jeres kunders behov og købsproces for at kunne få mest mulig effekt ud af jeres salgs- og marketingaktiviteter?


Har en sammenhængende og klar plan for jeres salgs- og marketingaktiviteter ca. et år frem?


Har en online tilstedeværelse, hvor I er fx synlige, kan pæsentere jeres
produkter på en professionel måde og/eller skaffe kunder via leads eller online salg?


Skaber synlighed og kendskab til jeres virksomhed og/eller produkter for at sikre nye kunder?


Marketingfunktionen understøtter en salgsafdeling med fx leads og/eller salgsmaterialer?


Plejer jeres eksisterende kunder med henblik på fx loyalitet og mersalg?


Ved hvilken effekt/værdi I får ud af jeres nuværende salgs- og marketingaktiviteter?

DIT RESULTAT

Recommendation:Fokuser din indsats, der, hvor der er den største forskel, mellem hvor vigtigt, du vurderer, et område er for din virksomhed, og hvor højt du har vurderet, at performer i dag.


Evt. ”individuel” recommendation based on the biggest gap between