Brug sommerferien på at forberede din marketing succes

Kender du det? Pludselig har ledelsen eller salgsorganisationen brug for en salgskonkurrence, en marketingkampagne eller nye salgsmaterialer. Og ønsket kommer altid i sidste øjeblik. Konsekvensen er frustrerede marketingmedarbejdere, der konstant er overbebyrdede, bureauerne der bliver briefet alt for sent og resultater der aldrig helt bliver som man kunne ønske sig.

Lyder det scenarie velkendt? Så husk på, du bestemt ikke alene.

Er du ansvarlig for din virksomheds markedsføring, så er her et par rigtig gode grunde til at det kan betale sig at arbejde i de næste par uger, mens alle andre holder sommerferie.

“Kunden forsvinder hvis vi ikke…..”

I mine 15 år som marketingansvarlig har det nærmest været reglen mere end undtagelsen, at Marketing konstant brugte rigtig meget tid på at arrangere messer, udvikle nye trykte salgsmaterialer eller producere diverse kundetilpassede kommunikationsløsninger. Alt sammen opgaver der blev forespurgt af ledelsen eller salget, og som både kostede meget tid og penge at udvikle. Det er der jo egentlig ikke noget galt i, tænker du måske? Problemet var at de enkelte aktiviteter ikke nødvendigvis bidragede markant til at nå de overordnede strategiske mål. I sidste ende knoklede vi derfor løs på at gøre alle glade, men uden at vi nogensinde blev en succes.

Heldigvis fandt jeg en effektiv måde at løse problemet på. Nøglen til succes var planlægning og forventningsafstemning. Og den absolut vigtigste tid på året for at lægge en plan var altid de sidste uger af juli og starten af august, lige før kunderne er tilbage fra ferie og salgsorganisationen igen sætter foden på speederen for at nå 2. halvårs salgsmål.

Sammenhæng mellem planlægning og succes i marketingPlanlægning giver dig succes

Ifølge virksomheden Marketo, der har gennemført en undersøgelse blandt knap 500 B2B og B2C virksomheder på det amerikanske marked, fremgår det tydeligt at der er en direkte sammenhæng mellem ledelsens tilfredshed med marketing og eksistensen af en dokumenteret marketingplan (uanset om planen lå beskrevet i PowerPoint, Excel, Word eller noget helt fjerde).

Blandt de virksomheder, hvor ledelsen var ”Ekstraordinært tilfreds” med marketingafdelings arbejde, havde hele 77% en dokumenteret marketingplan. Til sammenligning havde kun 12% af de marketing afdelinger, hvor ledelsen ”slet ikke var tilfreds” med indsatsen, en dokumenteret marketingplan.

Selvfølgelig spiller størrelse af virksomheden og afdelingen også en rolle på graden af tilfredshed. M uanset om du er stor eller lille, så viser både undersøgelsen og min erfaring at det kan betale sig at dokumentere hvilke aktiviteter I laver – i hvert fald internt i for hold til ledelsen opfattelse.

Andre interessante fordele ved en nedskrevet marketingplan

– Det giver jer mere arbejdsro i det daglige og bedre tid til at forberede aktiviteter og evaluere efterfølgende
– I undgår lange diskussioner med kollegaer fordi beslutningen omkring hvilke aktiviteter der prioriteres er truffet og du ved de er truffet på et velovervejet grundlag. Du kan også fortælle hvilke aktiviteter der er blevet prioriteret og hvorfor. Det giver en langt mere konstruktiv dialog internt
– Når I evaluerer får I mulighed for at synliggøre jeres succeser og fravælge at gentage aktiviteter der ikke giver værdi. Det giver både større tillid, mere anerkendelse og faglig udvikling for alle i marketingafdelingen.

Har du ikke allerede en plan, så læs artiklen… ”5 gode råd når du laver din marketingplan”.